SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn không muốn mất thêm tiền của mình thì đừng bao giờ đánh những con số không chuẩn! Đầu tư mua số là cách chơi thông minh và mang hiệu quả cao!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

Chốt số siêu víp 100% trúng lớn!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!
Nạp thẻ lỗi hãy CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
08-08-20
07-08-20Gia Lai: 76,71,
Ninh Thuận: 57,11
Ăn lô 76,71 Gia Lai,
Ăn lô 11,57 Ninh Thuận
282
06-08-20Bình Định: 19,32,
Quảng Trị: 67,82,
Quảng Bình: 28,56
Ăn lô 19 Bình Định,
Ăn lô 67 Quảng Trị,
Ăn lô 28 Quảng Bình
224
05-08-20Đà Nẵng: 26,82,
Khánh Hòa: 76,23
Ăn lô 82,26 Đà Nẵng,
Ăn lô 23 Khánh Hòa
202
04-08-20Đắc Lắc: 47,38,
Quảng Nam: 30,89
Trượt297
03-08-20TT Huế: 09,35,
Phú Yên: 13,11
Trượt300
02-08-20Kon Tum: 82,89,
Khánh Hòa: 45,19
Ăn lô 82 Kon Tum,
Ăn lô 45,19 Khánh Hòa
252
01-08-20Đà Nẵng: 76,48,
Quảng Ngãi: 65,71,
Đắc Nông: 53,74
Ăn lô 74 Đắc Nông237
31-07-20Gia Lai: 44,87,
Ninh Thuận: 05,25
Ăn lô 87 Gia Lai,
Ăn lô 05,25 Ninh Thuận
333
30-07-20Bình Định: 16,73,
Quảng Trị: 70,65,
Quảng Bình: 77,26
Ăn lô 16 Bình Định,
Ăn lô 77 Quảng Bình
331
29-07-20Đà Nẵng: 53,91,
Khánh Hòa: 56,23
Ăn lô 53 Đà Nẵng137
28-07-20Đắc Lắc: 23,82,
Quảng Nam: 33,81
Ăn lô 82,23 Đắc Lắc238
27-07-20TT Huế: 63,32,
Phú Yên: 34,47
Ăn lô 34,47 Phú Yên158
26-07-20Kon Tum: 92,96,
Khánh Hòa: 11,45
Ăn lô 96 Kon Tum,
Ăn lô 11 Khánh Hòa
254
25-07-20Quảng Ngãi: 72,84,
Đắc Nông: 27,40,
Đà Nẵng: 55,16
Ăn lô 72 Quảng Ngãi,
Ăn lô 55 Đà Nẵng
230
24-07-20Gia Lai: 70,94,
Ninh Thuận: 96,80
Ăn lô 80,96 Ninh Thuận245
23-07-20Bình Định: 30,69,
Quảng Trị: 30,06,
Quảng Bình: 16,65
Ăn lô 30 Bình Định,
Ăn lô 16 Quảng Bình
213
22-07-20Đà Nẵng: 85,77,
Khánh Hòa: 78,71
Ăn lô 77,85 Đà Nẵng,
Ăn lô 71,78 Khánh Hòa
124
21-07-20Đắc Lắc: 32,91,
Quảng Nam: 34,86
Ăn lô 91 Đắc Lắc176
20-07-20TT Huế: 14,23,
Phú Yên: 62,10
Ăn lô 14,23 TT Huế196
19-07-20Kon Tum: 14,58,
Khánh Hòa: 06,35
Ăn lô 14 Kon Tum224
18-07-20Đà Nẵng: 54,50,
Quảng Ngãi: 33,64,
Đắc Nông: 68,90
Ăn lô 33 Quảng Ngãi228
17-07-20Gia Lai: 12,48,
Ninh Thuận: 11,30
Trượt369
16-07-20Bình Định: 54,53,
Quảng Trị: 38,15,
Quảng Bình: 55,52
Ăn lô 38 Quảng Trị,
Ăn lô 55 Quảng Bình
348
15-07-20Đà Nẵng: 25,32,
Khánh Hòa: 73,92
Ăn lô 92 Khánh Hòa199
14-07-20Đắc Lắc: 57,96,
Quảng Nam: 65,02
Ăn lô 57 Đắc Lắc,
Ăn lô 65 Quảng Nam
181
13-07-20TT Huế: 34,49,
Phú Yên: 10,23
Ăn lô 10 Phú Yên144
12-07-20Kon Tum: 63,96,
Khánh Hòa: 39,03
Ăn lô 96 Kon Tum,
Ăn lô 03,39 Khánh Hòa
173
11-07-20Đà Nẵng: 48,45,
Quảng Ngãi: 04,06,
Đắc Nông: 31,74
Ăn lô 45,48 Đà Nẵng,
Ăn lô 74,31 Đắc Nông
193
10-07-20Gia Lai: 46,50,
Ninh Thuận: 84,35
Ăn lô 35 Ninh Thuận215
09-07-20Bình Định: 03,75,
Quảng Trị: 63,83,
Quảng Bình: 92,98
Ăn lô 92 Quảng Bình272
08-07-20Đà Nẵng: 28,49,
Khánh Hòa: 86,13
Ăn lô 49,28 Đà Nẵng,
Ăn lô 13,86 Khánh Hòa
256
07-07-20Đắc Lắc: 65,11,
Quảng Nam: 45,78
Ăn lô 65 Đắc Lắc,
Ăn lô 78,45 Quảng Nam
225
06-07-20TT Huế: 28,99,
Phú Yên: 72,37
Ăn lô 72 Phú Yên279
05-07-20Kon Tum: 29,09,
Khánh Hòa: 99,28
Ăn lô 29,09 Kon Tum,
Ăn lô 99 Khánh Hòa
249
04-07-20Đà Nẵng: 15,57,
Quảng Ngãi: 76,55,
Đắc Nông: 55,92
Ăn lô 15 Đà Nẵng,
Ăn lô 92,55 Đắc Nông
296
03-07-20Gia Lai: 72,90,
Ninh Thuận: 89,73
Ăn lô 72 Gia Lai211
02-07-20Bình Định: 96,95,
Quảng Trị: 66,63,
Quảng Bình: 94,12
Ăn lô 95 Bình Định293
01-07-20Đà Nẵng: 94,29,
Khánh Hòa: 68,80
Ăn lô 94 Đà Nẵng,
Ăn lô 68 Khánh Hòa
194
30-06-20Đắc Lắc: 05,32,
Quảng Nam: 13,83
Ăn lô 05,32 Đắc Lắc,
Ăn lô 13 Quảng Nam
252
29-06-20TT Huế: 07,65,
Phú Yên: 03,39
Ăn lô 39 Phú Yên203
28-06-20Kon Tum: 59,82,
Khánh Hòa: 70,54
Ăn lô 59 Kon Tum,
Ăn lô 70 Khánh Hòa
247
27-06-20Đà Nẵng: 12,58,
Quảng Ngãi: 75,45,
Đắc Nông: 19,49
Ăn lô 58,12 Đà Nẵng,
Ăn lô 75 Quảng Ngãi,
Ăn lô 19 Đắc Nông
253
26-06-20Gia Lai: 71,27,
Ninh Thuận: 60,07
Ăn lô 71 Gia Lai,
Ăn lô 07 Ninh Thuận
109
25-06-20Bình Định: 93,35,
Quảng Trị: 05,65,
Quảng Bình: 15,87
Ăn lô 93 Bình Định,
Ăn lô 87 Quảng Bình
285
24-06-20Đà Nẵng: 82,05,
Khánh Hòa: 92,09
Ăn lô 05 Đà Nẵng,
Ăn lô 92,09 Khánh Hòa
205
23-06-20Đắc Lắc: 77,23,
Quảng Nam: 92,52
Trượt216
22-06-20TT Huế: 31,47,
Phú Yên: 31,44
Ăn lô 31 TT Huế,
Ăn lô 31,44 Phú Yên
218
21-06-20Kon Tum: 42,41,
Khánh Hòa: 05,75
Ăn lô 42,41 Kon Tum216
20-06-20Đà Nẵng: 01,09,
Quảng Ngãi: 48,00,
Đắc Nông: 70,51
Ăn lô 01 Đà Nẵng,
Ăn lô 48 Quảng Ngãi
252
19-06-20Gia Lai: 49,29,
Ninh Thuận: 32,27
Ăn lô 29,49 Gia Lai,
Ăn lô 32 Ninh Thuận
307
18-06-20Bình Định: 23,09,
Quảng Trị: 11,76,
Quảng Bình: 25,48
Ăn lô 23,09 Bình Định,
Ăn lô 11,76 Quảng Trị,
Ăn lô 25 Quảng Bình
215
17-06-20Đà Nẵng: 28,42,
Khánh Hòa: 61,82
Ăn lô 28 Đà Nẵng215
16-06-20Đắc Lắc: 26,79,
Quảng Nam: 52,13
Ăn lô 13,52 Quảng Nam180
15-06-20TT Huế: 13,28,
Phú Yên: 03,68
Ăn lô 13 TT Huế221
14-06-20Khánh Hòa: 21,77,
Kon Tum: 49,86
Ăn lô 21 Khánh Hòa253
13-06-20Đà Nẵng: 28,12,
Quảng Ngãi: 57,53,
Đắc Nông: 53,16
Ăn lô 12 Đà Nẵng,
Ăn lô 57,53 Quảng Ngãi
206
12-06-20Gia Lai: 66,32,
Ninh Thuận: 72,32
Ăn lô 66 Gia Lai,
Ăn lô 72 Ninh Thuận
151
11-06-20Bình Định: 42,84,
Quảng Trị: 11,15,
Quảng Bình: 68,67
Trượt139
10-06-20Đà Nẵng: 20,36,
Khánh Hòa: 42,35
Ăn lô 36,20 Đà Nẵng,
Ăn lô 35,42 Khánh Hòa
321
09-06-20Đắc Lắc: 71,37,
Quảng Nam: 39,41
Ăn lô 37 Đắc Lắc,
Ăn lô 39,41 Quảng Nam
342
08-06-20TT Huế: 29,82,
Phú Yên: 93,19
Ăn lô 82 TT Huế,
Ăn lô 93 Phú Yên
349
07-06-20Kon Tum: 60,21,
Khánh Hòa: 86,16
Ăn lô 60 Kon Tum,
Ăn lô 86 Khánh Hòa
124
06-06-20Đà Nẵng: 18,08,
Quảng Ngãi: 08,33,
Đắc Nông: 30,23
Ăn lô 18 Đà Nẵng,
Ăn lô 33,08 Quảng Ngãi,
Ăn lô 30 Đắc Nông
246
05-06-20Gia Lai: 99,40,
Ninh Thuận: 44,09
Ăn lô 09 Ninh Thuận219
04-06-20Bình Định: 60,23,
Quảng Trị: 41,35,
Quảng Bình: 22,17
Ăn lô 60,23 Bình Định,
Ăn lô 41 Quảng Trị,
Ăn lô 17,22 Quảng Bình
198
03-06-20Đà Nẵng: 22,99,
Khánh Hòa: 62,05
Ăn lô 99,22 Đà Nẵng139
02-06-20Đắc Lắc: 80,74,
Quảng Nam: 26,27
Ăn lô 26 Quảng Nam226
01-06-20TT Huế: 21,46,
Phú Yên: 69,21
Ăn lô 21 TT Huế,
Ăn lô 21,69 Phú Yên
259
31-05-20Kon Tum: 41,72,
Khánh Hòa: 00,78
Ăn lô 41 Kon Tum220
30-05-20Đà Nẵng: 71,30,
Quảng Ngãi: 77,38,
Đắc Nông: 18,06
Ăn lô 77 Quảng Ngãi212
29-05-20Gia Lai: 25,53,
Ninh Thuận: 82,99
Ăn lô 82 Ninh Thuận286
28-05-20Bình Định: 69,63,
Quảng Trị: 70,84,
Quảng Bình: 05,95
Ăn lô 69 Bình Định,
Ăn lô 84,70 Quảng Trị,
Ăn lô 05 Quảng Bình
348
27-05-20Đà Nẵng: 49,36,
Khánh Hòa: 84,48
Trượt292
26-05-20Đắc Lắc: 11,47,
Quảng Nam: 01,48
Ăn lô 11,47 Đắc Lắc,
Ăn lô 01,48 Quảng Nam
226
25-05-20TT Huế: 26,46,
Phú Yên: 10,15
Ăn lô 26 TT Huế,
Ăn lô 15 Phú Yên
243
24-05-20Kon Tum: 40,10,
Khánh Hòa: 87,27
Trượt238
23-05-20Đà Nẵng: 81,28,
Quảng Ngãi: 67,08,
Đắc Nông: 75,11
Ăn lô 28,81 Đà Nẵng205
22-05-20Gia Lai: 40,79,
Ninh Thuận: 15,32
Ăn lô 32 Ninh Thuận379
21-05-20Bình Định: 98,24,
Quảng Trị: 50,99,
Quảng Bình: 62,31
Ăn lô 98 Bình Định,
Ăn lô 50 Quảng Trị,
Ăn lô 31 Quảng Bình
282
20-05-20Đà Nẵng: 47,17,
Khánh Hòa: 64,79
Ăn lô 17,47 Đà Nẵng,
Ăn lô 64 Khánh Hòa
239
19-05-20Đắc Lắc: 63,09,
Quảng Nam: 00,90
Ăn lô 63 Đắc Lắc,
Ăn lô 90 Quảng Nam
184
18-05-20TT Huế: 73,14,
Phú Yên: 92,93
Trượt210
17-05-20Kon Tum: 79,94,
Khánh Hòa: 36,08
Ăn lô 79 Kon Tum,
Ăn lô 08 Khánh Hòa
294
16-05-20Đà Nẵng: 35,13,
Quảng Ngãi: 31,85,
Đắc Nông: 96,87
Ăn lô 35 Đà Nẵng,
Ăn lô 96,87 Đắc Nông
247
15-05-20Gia Lai: 33,79,
Ninh Thuận: 55,27
Trượt178
14-05-20Bình Định: 53,76,
Quảng Trị: 07,51,
Quảng Bình: 81,99
Ăn lô 53 Bình Định294
13-05-20Đà Nẵng: 45,06,
Khánh Hòa: 95,26
Trượt240