SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn không muốn mất thêm tiền của mình thì đừng bao giờ đánh những con số không chuẩn! Đầu tư mua số là cách chơi thông minh và mang hiệu quả cao!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

Chốt số siêu víp 100% trúng lớn!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!
Nạp thẻ lỗi hãy CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
16-04-21
15-04-21Bình Định: 28,22,
Quảng Trị: 85,93,
Quảng Bình: 20,70
Ăn lô 20 Quảng Bình299
14-04-21Đà Nẵng: 76,96,
Khánh Hòa: 13,78
Ăn lô 96,76 Đà Nẵng,
Ăn lô 78 Khánh Hòa
280
13-04-21Đắc Lắc: 50,97,
Quảng Nam: 61,03
Ăn lô 97,50 Đắc Lắc,
Ăn lô 61 Quảng Nam
151
12-04-21TT Huế: 14,30,
Phú Yên: 74,71
Ăn lô 14,30 TT Huế,
Ăn lô 71,74 Phú Yên
257
11-04-21Kon Tum: 93,54,
Khánh Hòa: 65,33
Ăn lô 93 Kon Tum,
Ăn lô 33 Khánh Hòa
207
10-04-21Đà Nẵng: 01,35,
Quảng Ngãi: 67,12,
Đắc Nông: 52,22
Ăn lô 35,01 Đà Nẵng,
Ăn lô 22 Đắc Nông
247
09-04-21Gia Lai: 11,65,
Ninh Thuận: 14,40
Ăn lô 11 Gia Lai,
Ăn lô 14 Ninh Thuận
373
08-04-21Bình Định: 19,62,
Quảng Trị: 39,50,
Quảng Bình: 80,87
Ăn lô 80,87 Quảng Bình295
07-04-21Đà Nẵng: 06,96,
Khánh Hòa: 53,32
Ăn lô 06 Đà Nẵng,
Ăn lô 53 Khánh Hòa
226
06-04-21Đắc Lắc: 51,87,
Quảng Nam: 55,97
Ăn lô 87,51 Đắc Lắc,
Ăn lô 55 Quảng Nam
256
05-04-21TT Huế: 43,63,
Phú Yên: 46,29
Trượt265
04-04-21Kon Tum: 36,22,
Khánh Hòa: 27,51
Ăn lô 22 Kon Tum,
Ăn lô 27 Khánh Hòa
262
03-04-21Đà Nẵng: 60,87,
Quảng Ngãi: 44,54,
Đắc Nông: 97,50
Ăn lô 60 Đà Nẵng,
Ăn lô 44 Quảng Ngãi,
Ăn lô 97 Đắc Nông
161
02-04-21Gia Lai: 32,08,
Ninh Thuận: 58,46
Ăn lô 46 Ninh Thuận336
01-04-21Bình Định: 10,88,
Quảng Trị: 35,57,
Quảng Bình: 04,53
Ăn lô 88 Bình Định,
Ăn lô 04 Quảng Bình
291
31-03-21Đà Nẵng: 34,79,
Khánh Hòa: 77,08
Trượt173
30-03-21Đắc Lắc: 88,33,
Quảng Nam: 35,13
Ăn lô 88 Đắc Lắc,
Ăn lô 35 Quảng Nam
218
29-03-21TT Huế: 80,63,
Phú Yên: 12,89
Ăn lô 80 TT Huế377
28-03-21Kon Tum: 21,79,
Khánh Hòa: 15,13
Ăn lô 21,79 Kon Tum241
27-03-21Đà Nẵng: 03,18,
Quảng Ngãi: 09,81,
Đắc Nông: 36,74
Ăn lô 81 Quảng Ngãi,
Ăn lô 74 Đắc Nông
305
26-03-21Gia Lai: 53,34,
Ninh Thuận: 54,27
Ăn lô 54,27 Ninh Thuận295
25-03-21Bình Định: 92,35,
Quảng Trị: 65,30,
Quảng Bình: 32,27
Ăn lô 92,35 Bình Định,
Ăn lô 32 Quảng Bình
256
24-03-21Đà Nẵng: 52,04,
Khánh Hòa: 04,99
Trượt219
23-03-21Đắc Lắc: 13,31,
Quảng Nam: 00,50
Trượt345
22-03-21TT Huế: 58,71,
Phú Yên: 96,80
Ăn lô 71,58 TT Huế,
Ăn lô 80 Phú Yên
170
21-03-21Kon Tum: 80,55,
Khánh Hòa: 47,36
Ăn lô 80 Kon Tum,
Ăn lô 47,36 Khánh Hòa
236
20-03-21Đà Nẵng: 39,25,
Quảng Ngãi: 94,17,
Đắc Nông: 86,23
Ăn lô 25,39 Đà Nẵng,
Ăn lô 17 Quảng Ngãi
354
19-03-21Gia Lai: 02,82,
Ninh Thuận: 43,96
Ăn lô 02 Gia Lai,
Ăn lô 96,43 Ninh Thuận
314
18-03-21Bình Định: 60,19,
Quảng Trị: 17,65,
Quảng Bình: 19,84
Ăn lô 19 Bình Định,
Ăn lô 65 Quảng Trị,
Ăn lô 19 Quảng Bình
254
17-03-21Đà Nẵng: 67,12,
Khánh Hòa: 70,68
Trượt250
16-03-21Đắc Lắc: 29,39,
Quảng Nam: 89,15
Ăn lô 89 Quảng Nam225
15-03-21TT Huế: 04,13,
Phú Yên: 95,72
Ăn lô 13,04 TT Huế,
Ăn lô 95 Phú Yên
320
14-03-21Kon Tum: 23,14,
Khánh Hòa: 92,64
Ăn lô 23 Kon Tum132
13-03-21Đà Nẵng: 57,53,
Quảng Ngãi: 31,39,
Đắc Nông: 75,64
Ăn lô 57 Đà Nẵng,
Ăn lô 31 Quảng Ngãi
140
12-03-21Gia Lai: 74,33,
Ninh Thuận: 07,00
Ăn lô 74 Gia Lai,
Ăn lô 00 Ninh Thuận
213
11-03-21Bình Định: 78,00,
Quảng Trị: 82,27,
Quảng Bình: 46,44
Ăn lô 82 Quảng Trị,
Ăn lô 46 Quảng Bình
313
10-03-21Đà Nẵng: 44,91,
Khánh Hòa: 68,94
Ăn lô 91 Đà Nẵng,
Ăn lô 94,68 Khánh Hòa
235
09-03-21Đắc Lắc: 88,68,
Quảng Nam: 04,74
Ăn lô 88 Đắc Lắc,
Ăn lô 74 Quảng Nam
202
08-03-21TT Huế: 36,73,
Phú Yên: 76,18
Ăn lô 76 Phú Yên210
07-03-21Kon Tum: 73,43,
Khánh Hòa: 56,07
Trượt272
06-03-21Đà Nẵng: 92,71,
Quảng Ngãi: 54,88,
Đắc Nông: 44,27
Ăn lô 92 Đà Nẵng,
Ăn lô 27 Đắc Nông
213
05-03-21Gia Lai: 05,50,
Ninh Thuận: 33,03
Ăn lô 50,05 Gia Lai,
Ăn lô 33 Ninh Thuận
147
04-03-21Bình Định: 60,45,
Quảng Trị: 41,16,
Quảng Bình: 01,70
Ăn lô 01 Quảng Bình190
03-03-21Đà Nẵng: 42,92,
Khánh Hòa: 81,56
Ăn lô 81 Khánh Hòa218
02-03-21Đắc Lắc: 18,81,
Quảng Nam: 52,24
Ăn lô 81,18 Đắc Lắc,
Ăn lô 24,52 Quảng Nam
304
01-03-21TT Huế: 88,25,
Phú Yên: 67,01
Ăn lô 67 Phú Yên358
28-02-21Kon Tum: 43,17,
Khánh Hòa: 09,30
Ăn lô 43 Kon Tum202
27-02-21Đà Nẵng: 05,51,
Quảng Ngãi: 48,89,
Đắc Nông: 99,77
Ăn lô 48 Quảng Ngãi,
Ăn lô 99 Đắc Nông
283
26-02-21Gia Lai: 08,59,
Ninh Thuận: 14,99
Ăn lô 14 Ninh Thuận286
25-02-21Bình Định: 15,46,
Quảng Trị: 49,29,
Quảng Bình: 33,05
Ăn lô 05 Quảng Bình229
24-02-21Đà Nẵng: 38,83,
Khánh Hòa: 96,54
Ăn lô 54 Khánh Hòa227
23-02-21Đắc Lắc: 63,07,
Quảng Nam: 84,97
Ăn lô 63 Đắc Lắc,
Ăn lô 97 Quảng Nam
230
22-02-21TT Huế: 64,03,
Phú Yên: 44,19
Ăn lô 64,03 TT Huế,
Ăn lô 44 Phú Yên
304
21-02-21Kon Tum: 65,70,
Khánh Hòa: 55,05
Ăn lô 55 Khánh Hòa313
20-02-21Đà Nẵng: 27,16,
Quảng Ngãi: 74,34,
Đắc Nông: 99,16
Ăn lô 27,16 Đà Nẵng,
Ăn lô 34 Quảng Ngãi,
Ăn lô 99,16 Đắc Nông
251
19-02-21Gia Lai: 61,90,
Ninh Thuận: 03,97
Ăn lô 61 Gia Lai,
Ăn lô 03 Ninh Thuận
243
18-02-21Bình Định: 87,21,
Quảng Trị: 04,56,
Quảng Bình: 06,15
Ăn lô 87 Bình Định,
Ăn lô 56,04 Quảng Trị
293
17-02-21Đà Nẵng: 82,34,
Khánh Hòa: 50,89
Ăn lô 34,82 Đà Nẵng,
Ăn lô 50 Khánh Hòa
186
16-02-21Đắc Lắc: 43,29,
Quảng Nam: 16,27
Ăn lô 29,43 Đắc Lắc,
Ăn lô 16 Quảng Nam
216
15-02-21TT Huế: 61,12,
Phú Yên: 30,38
Trượt361
11-02-21Bình Định: 14,05,
Quảng Trị: 35,66,
Quảng Bình: 30,87
Ăn lô 14 Bình Định,
Ăn lô 35,66 Quảng Trị,
Ăn lô 87 Quảng Bình
198
10-02-21Đà Nẵng: 05,79,
Khánh Hòa: 71,41
Ăn lô 05 Đà Nẵng,
Ăn lô 71 Khánh Hòa
255
09-02-21Đắc Lắc: 80,43,
Quảng Nam: 66,22
Ăn lô 66 Quảng Nam262
08-02-21TT Huế: 43,33,
Phú Yên: 64,30
Ăn lô 33,43 TT Huế,
Ăn lô 64 Phú Yên
332
07-02-21Kon Tum: 39,52,
Khánh Hòa: 23,03
Ăn lô 23 Khánh Hòa188
06-02-21Đà Nẵng: 05,91,
Quảng Ngãi: 60,59,
Đắc Nông: 80,89
Ăn lô 60 Quảng Ngãi,
Ăn lô 80 Đắc Nông
248
05-02-21Gia Lai: 07,74,
Ninh Thuận: 98,02
Trượt285
04-02-21Bình Định: 46,41,
Quảng Trị: 26,36,
Quảng Bình: 76,39
Ăn lô 41 Bình Định,
Ăn lô 26,36 Quảng Trị,
Ăn lô 39,76 Quảng Bình
224
03-02-21Đà Nẵng: 05,43,
Khánh Hòa: 90,68
Trượt199
02-02-21Đắc Lắc: 48,46,
Quảng Nam: 80,39
Ăn lô 46 Đắc Lắc,
Ăn lô 80,39 Quảng Nam
298
01-02-21TT Huế: 75,00,
Phú Yên: 60,82
Ăn lô 82 Phú Yên268
31-01-21Kon Tum: 29,74,
Khánh Hòa: 59,74
Ăn lô 74 Kon Tum,
Ăn lô 74 Khánh Hòa
250
30-01-21Đà Nẵng: 12,82,
Quảng Ngãi: 32,42,
Đắc Nông: 99,57
Ăn lô 12 Đà Nẵng,
Ăn lô 32 Quảng Ngãi,
Ăn lô 99,57 Đắc Nông
218
29-01-21Gia Lai: 70,79,
Ninh Thuận: 06,20
Ăn lô 70,79 Gia Lai,
Ăn lô 06 Ninh Thuận
194
28-01-21Bình Định: 64,42,
Quảng Trị: 58,62,
Quảng Bình: 16,90
Ăn lô 64 Bình Định315
27-01-21Đà Nẵng: 62,50,
Khánh Hòa: 59,71
Ăn lô 71 Khánh Hòa218
26-01-21Đắc Lắc: 91,23,
Quảng Nam: 29,44
Ăn lô 91 Đắc Lắc,
Ăn lô 29 Quảng Nam
198
25-01-21TT Huế: 88,61,
Phú Yên: 32,67
Ăn lô 88 TT Huế,
Ăn lô 32,67 Phú Yên
298
24-01-21Kon Tum: 23,11,
Khánh Hòa: 52,36
Ăn lô 36 Khánh Hòa151
23-01-21Đà Nẵng: 92,42,
Quảng Ngãi: 60,69,
Đắc Nông: 25,63
Ăn lô 92 Đà Nẵng,
Ăn lô 69 Quảng Ngãi,
Ăn lô 25 Đắc Nông
220
22-01-21Gia Lai: 49,72,
Ninh Thuận: 00,93
Ăn lô 00,93 Ninh Thuận301
21-01-21Bình Định: 41,26,
Quảng Trị: 18,68,
Quảng Bình: 52,99
Ăn lô 41 Bình Định,
Ăn lô 68,18 Quảng Trị,
Ăn lô 99,52 Quảng Bình
229
20-01-21Đà Nẵng: 12,21,
Khánh Hòa: 34,71
Trượt374
19-01-21Đắc Lắc: 12,37,
Quảng Nam: 33,45
Ăn lô 37,12 Đắc Lắc,
Ăn lô 33 Quảng Nam
240
18-01-21TT Huế: 17,70,
Phú Yên: 18,59
Ăn lô 70 TT Huế,
Ăn lô 18 Phú Yên
367
17-01-21Kon Tum: 86,75,
Khánh Hòa: 66,32
Ăn lô 86 Kon Tum288
16-01-21Đà Nẵng: 35,84,
Quảng Ngãi: 85,29,
Đắc Nông: 02,15
Ăn lô 85,29 Quảng Ngãi,
Ăn lô 15 Đắc Nông
264