SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn không muốn mất thêm tiền của mình thì đừng bao giờ đánh những con số không chuẩn! Đầu tư mua số là cách chơi thông minh và mang hiệu quả cao!

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

Chốt số siêu víp 100% trúng lớn!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!
Nạp thẻ lỗi hãy CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-07-22
03-07-22Khánh Hòa: 44,09,
Kon Tum: 16,76
Ăn lô 44,09 Khánh Hòa,
Ăn lô 16 Kon Tum
240
02-07-22Đắc Nông: 08,37,
Quảng Ngãi: 71,97,
Đà Nẵng: 02,89
Ăn lô 71 Quảng Ngãi,
Ăn lô 02 Đà Nẵng
286
01-07-22Ninh Thuận: 46,91,
Gia Lai: 61,00
Ăn lô 91 Ninh Thuận,
Ăn lô 00,61 Gia Lai
222
30-06-22Quảng Bình: 53,44,
Quảng Trị: 19,07,
Bình Định: 57,18
Trượt309
29-06-22Khánh Hòa: 41,00,
Đà Nẵng: 94,98
Trượt313
28-06-22Quảng Nam: 36,86,
Đắc Lắc: 78,87
Ăn lô 36,86 Quảng Nam326
27-06-22Phú Yên: 76,57,
TT Huế: 34,76
Ăn lô 57 Phú Yên,
Ăn lô 76 TT Huế
234
26-06-22Khánh Hòa: 58,04,
Kon Tum: 18,08
Ăn lô 08 Kon Tum307
25-06-22Đắc Nông: 66,42,
Quảng Ngãi: 43,45,
Đà Nẵng: 46,20
Ăn lô 42 Đắc Nông,
Ăn lô 43 Quảng Ngãi,
Ăn lô 46,20 Đà Nẵng
209
24-06-22Ninh Thuận: 00,56,
Gia Lai: 51,60
Ăn lô 51,60 Gia Lai185
23-06-22Quảng Bình: 02,24,
Quảng Trị: 60,53,
Bình Định: 75,93
Ăn lô 02,24 Quảng Bình,
Ăn lô 53 Quảng Trị,
Ăn lô 93 Bình Định
145
22-06-22Khánh Hòa: 45,39,
Đà Nẵng: 17,97
Ăn lô 39 Khánh Hòa,
Ăn lô 17,97 Đà Nẵng
290
21-06-22Quảng Nam: 85,90,
Đắc Lắc: 84,92
Trượt263
20-06-22Phú Yên: 03,54,
TT Huế: 36,00
Ăn lô 00 TT Huế251
19-06-22Khánh Hòa: 35,22,
Kon Tum: 31,87
Ăn lô 31 Kon Tum148
18-06-22Đắc Nông: 54,33,
Quảng Ngãi: 28,54,
Đà Nẵng: 30,20
Ăn lô 33 Đắc Nông,
Ăn lô 28 Quảng Ngãi,
Ăn lô 20 Đà Nẵng
195
17-06-22Ninh Thuận: 03,94,
Gia Lai: 75,46
Ăn lô 03 Ninh Thuận,
Ăn lô 46 Gia Lai
186
16-06-22Quảng Bình: 73,16,
Quảng Trị: 19,61,
Bình Định: 23,28
Ăn lô 23 Bình Định218
15-06-22Khánh Hòa: 16,34,
Đà Nẵng: 96,00
Ăn lô 96 Đà Nẵng142
14-06-22Quảng Nam: 09,99,
Đắc Lắc: 92,73
Ăn lô 92 Đắc Lắc264
13-06-22Phú Yên: 93,17,
TT Huế: 96,73
Ăn lô 17,93 Phú Yên246
12-06-22Khánh Hòa: 00,78,
Kon Tum: 70,15
Ăn lô 78 Khánh Hòa,
Ăn lô 15,70 Kon Tum
256
11-06-22Đắc Nông: 57,32,
Quảng Ngãi: 39,93,
Đà Nẵng: 89,85
Ăn lô 57,32 Đắc Nông,
Ăn lô 39 Quảng Ngãi
201
10-06-22Ninh Thuận: 10,44,
Gia Lai: 15,37
Ăn lô 44 Ninh Thuận,
Ăn lô 15,37 Gia Lai
202
09-06-22Quảng Bình: 08,49,
Quảng Trị: 90,60,
Bình Định: 73,74
Ăn lô 60 Quảng Trị,
Ăn lô 73,74 Bình Định
271
08-06-22Khánh Hòa: 59,86,
Đà Nẵng: 68,77
Ăn lô 68 Đà Nẵng251
07-06-22Quảng Nam: 59,60,
Đắc Lắc: 13,80
Ăn lô 60,59 Quảng Nam,
Ăn lô 13 Đắc Lắc
314
06-06-22Phú Yên: 78,35,
TT Huế: 22,82
Ăn lô 78 Phú Yên,
Ăn lô 82,22 TT Huế
278
05-06-22Khánh Hòa: 97,90,
Kon Tum: 09,80
Trượt134
04-06-22Đắc Nông: 54,83,
Quảng Ngãi: 97,41,
Đà Nẵng: 78,37
Ăn lô 97 Quảng Ngãi221
03-06-22Ninh Thuận: 77,80,
Gia Lai: 42,05
Ăn lô 77 Ninh Thuận235
02-06-22Quảng Bình: 10,97,
Quảng Trị: 89,97,
Bình Định: 18,68
Ăn lô 10,97 Quảng Bình,
Ăn lô 89,97 Quảng Trị
227
01-06-22Khánh Hòa: 34,38,
Đà Nẵng: 58,39
Trượt221
31-05-22Quảng Nam: 89,28,
Đắc Lắc: 51,95
Ăn lô 28 Quảng Nam187
30-05-22Phú Yên: 53,81,
TT Huế: 71,38
Ăn lô 53,81 Phú Yên151
29-05-22Khánh Hòa: 25,31,
Kon Tum: 05,12
Trượt272
28-05-22Đắc Nông: 79,90,
Quảng Ngãi: 42,12,
Đà Nẵng: 88,10
Ăn lô 79 Đắc Nông,
Ăn lô 12,42 Quảng Ngãi
264
27-05-22Ninh Thuận: 36,89,
Gia Lai: 80,84
Ăn lô 36 Ninh Thuận,
Ăn lô 84 Gia Lai
126
26-05-22Quảng Bình: 16,61,
Quảng Trị: 88,26,
Bình Định: 10,15
Ăn lô 61,16 Quảng Bình,
Ăn lô 26 Quảng Trị,
Ăn lô 15 Bình Định
273
25-05-22Khánh Hòa: 54,82,
Đà Nẵng: 71,44
Ăn lô 82 Khánh Hòa,
Ăn lô 71 Đà Nẵng
313
24-05-22Quảng Nam: 36,70,
Đắc Lắc: 98,11
Ăn lô 98 Đắc Lắc257
23-05-22Phú Yên: 03,28,
TT Huế: 98,84
Ăn lô 28,03 Phú Yên,
Ăn lô 84,98 TT Huế
314
22-05-22Khánh Hòa: 58,10,
Kon Tum: 85,97
Ăn lô 10 Khánh Hòa,
Ăn lô 85 Kon Tum
303
21-05-22Đắc Nông: 24,37,
Quảng Ngãi: 06,95,
Đà Nẵng: 12,67
Ăn lô 37 Đắc Nông,
Ăn lô 06,95 Quảng Ngãi,
Ăn lô 67,12 Đà Nẵng
193
20-05-22Ninh Thuận: 71,57,
Gia Lai: 36,82
Ăn lô 57 Ninh Thuận238
19-05-22Quảng Bình: 73,88,
Quảng Trị: 37,98,
Bình Định: 66,95
Ăn lô 88,73 Quảng Bình,
Ăn lô 98 Quảng Trị,
Ăn lô 95,66 Bình Định
327
18-05-22Khánh Hòa: 44,16,
Đà Nẵng: 03,38
Ăn lô 44 Khánh Hòa209
17-05-22Quảng Nam: 77,68,
Đắc Lắc: 69,66
Ăn lô 68 Quảng Nam,
Ăn lô 66 Đắc Lắc
129
16-05-22Phú Yên: 01,99,
TT Huế: 97,28
Ăn lô 99 Phú Yên,
Ăn lô 97 TT Huế
291
15-05-22Khánh Hòa: 59,76,
Kon Tum: 03,38
Ăn lô 76 Khánh Hòa,
Ăn lô 38 Kon Tum
304
14-05-22Đắc Nông: 38,09,
Quảng Ngãi: 11,68,
Đà Nẵng: 91,53
Ăn lô 68,11 Quảng Ngãi,
Ăn lô 91 Đà Nẵng
321
13-05-22Ninh Thuận: 49,18,
Gia Lai: 68,62
Trượt277
12-05-22Quảng Bình: 92,57,
Quảng Trị: 79,05,
Bình Định: 60,45
Ăn lô 92,57 Quảng Bình,
Ăn lô 79,05 Quảng Trị,
Ăn lô 60,45 Bình Định
267
11-05-22Khánh Hòa: 31,51,
Đà Nẵng: 22,12
Ăn lô 51 Khánh Hòa,
Ăn lô 22 Đà Nẵng
321
10-05-22Quảng Nam: 79,11,
Đắc Lắc: 26,24
Ăn lô 79 Quảng Nam317
09-05-22Phú Yên: 80,79,
TT Huế: 89,86
Ăn lô 89 TT Huế269
08-05-22Khánh Hòa: 93,60,
Kon Tum: 65,22
Ăn lô 22 Kon Tum319
07-05-22Quảng Ngãi: 60,94,
Đà Nẵng: 28,18,
Đắc Nông: 99,70
Ăn lô 60 Quảng Ngãi,
Ăn lô 18,28 Đà Nẵng,
Ăn lô 99 Đắc Nông
243
06-05-22Ninh Thuận: 69,52,
Gia Lai: 94,96
Ăn lô 69 Ninh Thuận265
05-05-22Quảng Bình: 87,50,
Quảng Trị: 45,31,
Bình Định: 73,50
Ăn lô 50 Quảng Bình,
Ăn lô 45 Quảng Trị
175
04-05-22Khánh Hòa: 09,42,
Đà Nẵng: 55,67
Ăn lô 09,42 Khánh Hòa,
Ăn lô 55 Đà Nẵng
307
03-05-22Quảng Nam: 58,03,
Đắc Lắc: 40,04
Ăn lô 03 Quảng Nam,
Ăn lô 04 Đắc Lắc
239
02-05-22Phú Yên: 37,72,
TT Huế: 98,68
Ăn lô 37 Phú Yên219
01-05-22Khánh Hòa: 02,52,
Kon Tum: 36,41
Ăn lô 02,52 Khánh Hòa,
Ăn lô 36 Kon Tum
291
30-04-22Đắc Nông: 69,72,
Quảng Ngãi: 64,27,
Đà Nẵng: 47,67
Ăn lô 72 Đắc Nông,
Ăn lô 67 Đà Nẵng
170
29-04-22Ninh Thuận: 19,24,
Gia Lai: 58,89
Ăn lô 19 Ninh Thuận189
28-04-22Quảng Bình: 16,76,
Quảng Trị: 02,71,
Bình Định: 63,01
Ăn lô 76 Quảng Bình,
Ăn lô 71 Quảng Trị,
Ăn lô 01 Bình Định
233
27-04-22Khánh Hòa: 58,64,
Đà Nẵng: 44,86
Ăn lô 44 Đà Nẵng231
26-04-22Quảng Nam: 18,87,
Đắc Lắc: 04,01
Ăn lô 04 Đắc Lắc174
25-04-22Phú Yên: 34,75,
TT Huế: 76,93
Ăn lô 34 Phú Yên,
Ăn lô 93,76 TT Huế
303
24-04-22Khánh Hòa: 65,83,
Kon Tum: 03,83
Ăn lô 65 Khánh Hòa,
Ăn lô 03 Kon Tum
226
23-04-22Đắc Nông: 33,61,
Quảng Ngãi: 68,34,
Đà Nẵng: 54,73
Ăn lô 34,68 Quảng Ngãi,
Ăn lô 54 Đà Nẵng
253
22-04-22Ninh Thuận: 45,97,
Gia Lai: 61,00
Ăn lô 97 Ninh Thuận283
21-04-22Quảng Bình: 90,87,
Quảng Trị: 20,18,
Bình Định: 16,41
Trượt227
20-04-22Khánh Hòa: 97,69,
Đà Nẵng: 76,60
Ăn lô 60 Đà Nẵng229
19-04-22Quảng Nam: 66,99,
Đắc Lắc: 52,49
Ăn lô 99 Quảng Nam,
Ăn lô 49 Đắc Lắc
260
18-04-22Phú Yên: 05,68,
TT Huế: 29,17
Ăn lô 05,68 Phú Yên,
Ăn lô 17 TT Huế
211
17-04-22Khánh Hòa: 30,09,
Kon Tum: 45,98
Trượt261
16-04-22Đắc Nông: 19,55,
Quảng Ngãi: 99,54,
Đà Nẵng: 65,25
Ăn lô 19 Đắc Nông,
Ăn lô 65 Đà Nẵng
298
15-04-22Ninh Thuận: 20,52,
Gia Lai: 74,37
Ăn lô 52 Ninh Thuận,
Ăn lô 74 Gia Lai
276
14-04-22Quảng Bình: 26,27,
Quảng Trị: 73,51,
Bình Định: 82,99
Trượt174
13-04-22Khánh Hòa: 32,70,
Đà Nẵng: 72,29
Trượt320
12-04-22Quảng Nam: 21,12,
Đắc Lắc: 99,74
Ăn lô 12 Quảng Nam,
Ăn lô 99 Đắc Lắc
223
11-04-22Phú Yên: 17,18,
TT Huế: 76,93
Ăn lô 18 Phú Yên365
10-04-22Khánh Hòa: 70,62,
Kon Tum: 46,42
Ăn lô 62 Khánh Hòa,
Ăn lô 46,42 Kon Tum
252
09-04-22Đắc Nông: 37,02,
Quảng Ngãi: 69,37,
Đà Nẵng: 71,43
Ăn lô 02 Đắc Nông,
Ăn lô 69,37 Quảng Ngãi,
Ăn lô 71 Đà Nẵng
258
08-04-22Ninh Thuận: 25,23,
Gia Lai: 03,30
Ăn lô 23 Ninh Thuận247